Tin tức

Game cũ mà hay – Phan Minh Phát

Có lẻ trong cái tâm bão Pê U Pê Gờ của VN hiện nay , tôi khá khác người là chả bị ảnh hưởng gì lắm và nói trắng ra là KHÔNG THÍCH CHƠI . Vì trong tâm trí tôi còn có 1 tượng đài bất diệt khác ( Thực ra là vài tượng đài nữa) . Hôm nay...
xem thêm